Ống dẫn nước tưới nhựa cứng HDPE (ống đen sọc xanh)

Ống dẫn nước tưới nhựa cứng HDPE (ống đen sọc xanh)

Ống dẫn nước tưới nhựa cứng HDPE (ống đen sọc xanh)

Ống dẫn nước tưới nhựa cứng HDPE (ống đen sọc xanh)
Ống dẫn nước tưới nhựa cứng HDPE (ống đen sọc xanh)
Quy cách:
- Đường kính ống (phi): Ф21, Ф27, Ф34, Ф42, Ф49, Ф60
- Chiều dài (m): 50, 100
- Chất liệu: nhựa cứng cao cấp HDPE

Ống dẫn nước tưới nhựa cứng HDPE (ống đen sọc xanh)
Ống dẫn nước tưới nhựa cứng HDPE (ống đen sọc xanh)
Ống dẫn nước tưới nhựa cứng HDPE (ống đen sọc xanh)