Bạt trải lót hồ (màng lót hồ ao)

Bạt trải lót hồ (màng lót hồ ao)

Bạt trải lót hồ (màng lót hồ ao)

Bạt trải lót hồ Đạt Hoà (màng lót hồ ao)
Dùng lót hồ ao dùng trong nuôi trồng thuỷ sản (nuôi tôm, cá,...) hoặc lót hồ ao chứa nước 
Tên gọi khác: Nilon lót hồ, bạt trải lót hồ ao, màng trải lót hồ ao, màng bạt nilon trải lót hồ nuôi tôm, bạt lót hồ
Quy cách:
- Khổ rộng: 6,2 m
- Chiều dài: 100 m
- Độ dày: 200 micron (0.2mm)
- Trọng lượng: 105 kg 
- Màu sắc: 1 mặt xanh 1 mặt đen
Sản phẩm của Việt Nam
 
Bạt trải lót hồ Đạt Hoà (màng lót hồ ao)
Bạt trải lót hồ Đạt Hoà (màng lót hồ ao)