Màng phủ nông nghiệp (nilon đen phủ đất, ủ đất) loại 1

Màng phủ nông nghiệp (nilon đen phủ đất, ủ đất) loại 1

Màng phủ nông nghiệp (nilon đen phủ đất, ủ đất) loại 1

Màng phủ nông nghiệp (nilon đen phủ đất, ủ đất) loại 1
Quy cách sản phẩm
Màng phủ nông nghiệp (màng phủ đất, nilon ủ đất)
- Khổ rộng (m): 0.8, 0.9, 1.0, 1.1, 1.2, 1.6
- Chiều dài: 400m/cuộn
Màng phủ nông nghiệp (nilon đen phủ đất, ủ đất) loại 1
Màng phủ nông nghiệp (nilon đen phủ đất, ủ đất) loại 1

Màng phủ nông nghiệp (nilon đen phủ đất, ủ đất) loại 1
Màng phủ nông nghiệp (nilon đen phủ đất, ủ đất)
Màng phủ nông nghiệp (nilon đen phủ đất, ủ đất)