Màng nilon nhà kính Viky

Màng nhà kính Viky

Màng nhà kính Viky

Màng nilon nhà kính VIKY khổ rộng 2,2m; 3,2m; 4.2m. Độ dày 150micron và 120micron. Độ dài 100m/cuộn

Màng nilon nhà kính Viky khổ rộng 2,2m; 3,2m; 4.2m. Độ dày 150micron và 120micron. Độ dài 100m/cuộn

Quy cách sản phẩm:
- Khổ rộng: 2,2m; 3,2m; 4.2m
- Chiều dài: 100 m/cuộn
- Độ dày: 120 micron (0.12mm) và 150 micron (0.15mm)
- Trọng lượng: từ 28 kg đến 55kg/cuộn
 
Màng nhà kính Viky
Màng nhà kính Viky

Màng nhà kính Viky
Màng nhà kính Viky