Bình bơm thuốc sâu (bình xịt thuốc, bình phun thuốc)

Bình bơm thuốc sâu (bình xịt thuốc, bình phun thuốc)

Bình bơm thuốc sâu (bình xịt thuốc, bình phun thuốc)

Bình bơm thuốc sâu (bình xịt thuốc, bình phun thuốc)
Bình bơm thuốc sâu (bình xịt thuốc, bình phun thuốc)
Bình bơm thuốc sâu các loại.
- Chất liệu: Nhựa, Inox
- Nén hơi bằng Bơm tay, Gạt tay, động cơ xăng, động cơ điện (bình accu)
Bình bơm thuốc sâu (bình xịt thuốc, bình phun thuốc)
Bình bơm thuốc sâu (bình xịt thuốc, bình phun thuốc)
Bình bơm thuốc sâu (bình xịt thuốc, bình phun thuốc)