Dây nẹp, dây bẹ, dây đai nhựa

Dây nẹp, dây bẹ, dây đai nhựa

Dây nẹp, dây bẹ, dây đai nhựa

Dây nẹp, dây bẹ, dây đai nhựa
Dây nẹp/dây bẹ/dây đai: dùng để làm nẹp đóng nhà kính, làm dây đai cột thùng, đóng kiện hàng hóa,...
Quy cách:
- Chiều rộng dây: 2cm
- Trọng lượng: 15-18 kg/cuộn
- Màu sắc: đỏ, vàng, xanh

 
 Dây nẹp, dây bẹ, dây đai nhựa
Dây nẹp, dây bẹ, dây đai nhựa