Đinh dù (đinh mũ) Hàn Quốc và các loại khác

Đinh dù (đinh mũ) và các loại khác

Đinh dù (đinh mũ) và các loại khác

Đinh dù (đinh mũ) và các loại khác
Đinh dù (đinh mũ), đinh dù sư tử xanh, đinh dù sư tử đỏ
Quy cách:
- Chiều dài (cm): 3, 4, 5
- Có joint liền và joint rời (joint bằng da/cao su)
Đinh dù (đinh mũ) Hàn Quốc và các loại khác
Đinh dù (đinh mũ) Hàn Quốc và các loại khác