Lưới giăng đậu (trồng đậu hòa lan, đậu hà lan)

Lưới giăng đậu (trồng đậu hòa lan, đậu hà lan)

Lưới giăng đậu (trồng đậu hòa lan, đậu hà lan)

Lưới giăng đậu (trồng đậu hòa lan, đậu hà lan)
Lưới cước giăng đậu (đậu hòa lan/đậu hà lan): Lưới chia ô dùng để giăng trên các rò trồng đậu hòa lan (hà lan) 
Quy cách:
- Chiều cao 1,5m
- Cuộn 1kg = 120m
- Chất liệu: cước nhựa trắng trong siêu bền

Lưới giăng đậu (trồng đậu hòa lan, đậu hà lan)