Lưới giăng rò trồng hoa cúc

Lưới giăng rò trồng hoa cúc

Lưới giăng rò trồng hoa cúc

Lưới giăng rò trồng hoa cúc: Lưới chia ô dùng để giăng trên các rò (luống) trồng hoa cúc
Lưới cước giăng hoa cúc (bông cúc):  Lưới chia ô dùng để giăng trên các rò trồng hoa cúc
Quy cách:
- Số lượng ô, kích thước ô và kích thước (dài/rộng) của tấm lưới đan theo yêu cầu
- Chất liệu: cước nhựa màu xanh và nhựa trắng trong siêu bền

Lưới giăng rò trồng hoa cúc
Lưới giăng rò trồng hoa cúc
Lưới giăng rò trồng hoa cúc
Lưới giăng rò trồng hoa cúc