Mô hình nhà kính - mangnhakinh.vn

Đăng lúc: Thứ năm - 01/05/2014 19:40 - Người đăng bài viết: mangnhakinh.vn
Mô hình nhà kính - mangnhakinh.vn

Mô hình nhà kính - mangnhakinh.vn

Mô hình nhà kính
TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHIỆP KÍNH TRÊN ALBERTA
Mặc dù các nhà kính ở Alberta nằm rải rác trên địa bàn tỉnh, gần hai phần ba
các hoạt động này được đặt tại các khu vực phía nam và phía nam-trung tâm. Khu vực xung quanh Y học
Hat / Redcliff được gọi là "vốn nhà kính của vùng đồng". Khu vực này nổi tiếng với các
Red Hat Co-op (một tổ chức sản xuất chịu trách nhiệm tiếp thị của hiệu ứng nhà kính
rau). Hình 1 cho thấy sự phân bố của các nhà kính theo vùng khảo sát ở Alberta.
Hình 1: Phân bố của nhà kính bằng cách khảo sát các khu vực ở Alberta, 2010
Nguồn: Một hồ sơ của ngành công nghiệp nhà kính ở Alberta trong năm 2010
5
Hầu hết các hoạt động của hiệu ứng nhà kính được đặt tại các thành phố và thị trấn vì dễ dàng truy cập đến lao động,
hỗ trợ thị trường, các tiện ích và dịch vụ cần thiết cho một hoạt động hiệu ứng nhà kính. do
rất cao giá đất và các loại thuế, trong vài năm qua vài nhà kính mới đã
được xây dựng tại một khoảng cách từ trung tâm dân cư lớn.
Diện tích nhà kính ở Alberta, Canada
Dữ liệu trong bảng 1 và 2 cung cấp cái nhìn tổng quan lịch sử của sự phát triển của ngành công nghiệp nhà kính
ở Alberta, Canada từ năm 1981 đến năm 2012. Trong thời gian ba mươi mốt năm trước, ví dụ: 1981-2012
diện tích nhà kính ở Alberta đã tăng gần 227 phần trăm. Tính trung bình, dịch này
đến sự gia tăng tỷ lệ phần trăm hàng năm khoảng bảy (7) phần trăm.
Bảng 1: Diện tích nhà kính ở Alberta, Canada, 1981-2012 (hecta)
Nguồn: Thống kê Canada; Alberta Hiệp hội người trồng trong nhà kính.
Bảng 2: Diện tích nhà kính ở Alberta, Canada, 1981-2012 (triệu mét vuông)
Nguồn: Thống kê Canada; Alberta Hiệp hội người trồng trong nhà kính.
Như thể hiện trong Bảng 1 và 2, tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong khu vực nhà kính ở Alberta, Canada
xảy ra giữa năm 1996 và 2001. Từ năm 2001, diện tích nhà kính ở Alberta đã tăng
khoảng 23 phần trăm (từ 104 ha năm 2001-127,5 ha vào năm 2012).
Hoạt động nhà kính ở Alberta
Theo một survey2 toàn diện của ngành công nghiệp nhà kính tỉnh hoàn thành
2010, Alberta đã có khoảng 328 hoạt động nhà kính thương mại. các hoạt động
sử dụng khoảng 1.550 toàn thời gian và 3.100 lao động bán thời gian. Cuộc khảo sát này,
thực hiện bởi Alberta Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Alberta
Người trồng nhà kính Hiệp hội (Agga) cung cấp thông tin chi tiết về kích thước và
cấu trúc của ngành công nghiệp nhà kính trong tỉnh.
2
Abdusalam Asif Maan, "Hồ sơ của ngành công nghiệp nhà kính ở Alberta 2010", Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Alberta
Phát triển, Edmonton, Alberta.
1981 1986 1991 1996 2001 2003 2005 2010 2011 2012
Alberta 39 52 53 74 104 115 117 121 126 127,5
Canada 665 719 844 1.274 1.781 1.879 1.989 2.253 2.296 2.306
Phần trăm
Alberta 7,2 6,3 5,8 5,9 5,8 6,1 5,9 5,4 5,5 5,5
1981 1986 1991 1996 2001 2003 2005 2010 2011 2012
Alberta 0,520 0,530 0,740 0,390 1,040 1,150 1,170 1,213 1,254 1,275
Canada 7.19 8.44 12.75 6.65 17.80 18.78 19,88 22,53 22,96 23,05
Phần trăm
Alberta 7,2 6,3 5,8 5,9 5,9 6,1 5,9 5,4 5,5 5,5
6
Bảng 3 cho thấy số lượng các hoạt động ứng nhà kính theo kích thước và theo vùng. Các tỉnh đã
chia thành các khu vực này để có được một sự hiểu biết tốt hơn về vị trí và kích thước của
hoạt động hiệu ứng nhà kính.
Bảng 3: Số lượng các hoạt động trong nhà kính theo kích thước và theo vùng ở Alberta, 2010
Nguồn: Một hồ sơ của ngành công nghiệp nhà kính ở Alberta trong năm 2010
Như thể hiện trong Bảng 3, ba khu vực với diện tích nhà kính lớn nhất trên địa bàn tỉnh là
Medicine Hat (41 phần trăm), Red Deer (16 phần trăm), và Edmonton (10 phần trăm). Các
còn lại 33 phần trăm diện tích nhà kính đang nằm rải rác trên địa bàn tỉnh, từ Hòa Bình
Sông ở phía bắc tới Lethbridge ở phía nam.
Khoảng 24 phần trăm (79) về hoạt động nhà kính ít hơn 1.000 mét vuông
(M2). Hai mươi phần trăm mỗi hoạt động là từ 1000 đến 2000 và từ 2000 đến 4000
mét vuông tương ứng. Khoảng 36 phần trăm (118) về hoạt động ứng nhà kính đang trong qua
4.000 mét vuông nhóm.
Điều quan trọng cần lưu ý là thống kê Canada tiến hành một cuộc khảo sát của các ngành công nghiệp nhà kính
hàng năm để xác định số lượng các hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh, các loại cây trồng và
tổng sản lượng các loại cây trồng được sản xuất trong một môi trường có kiểm soát. Các dữ liệu được công bố trên
"Greenhouse, Sod và vườn ươm Industries" báo cáo. Trong năm 2012, Thống kê Canada điều tra báo cáo
310 trang trại nhà kính ở Alberta.
Cây trồng trong nhà kính ở Alberta
cây nhà kính trồng chủ yếu bao gồm các loại rau, cây giường, hoa chậu và
cây cảnh, hoa, rau, cây lâu năm và cây giống. Bảng 4 cho thấy các loại
cây trồng trong nhà kính trên toàn tỉnh.
Các loại rau nhà kính thường được trồng nhiều nhất là dưa chuột, cà chua, ớt và
rau diếp. Trong vài năm qua nỗ lực đã được thực hiện để phát triển cà tím, súp lơ,
bắp cải, rau thơm và rau Trung Quốc, cũng như các loại cây trồng khác.
Công nghiệp khu vực khảo sát
Khu vực
(M2)
Kích thước của Operation (Sq. M.) Số
Nhà kính
<1.000 1,2 000, 000 đến 2,4 001, 000 đến> 4000 theo vùng
Fort McMurray 2,788 0 0 2 0 2
Grande Prairie 87.361 11 6 0 11 28
Whitecourt 25.619 4 11 11 2 28
Edmonton 124.535 17 17 4 9 47
Bonnyville 88.290 6 6 4 4 21
Lloydminster 26.022 9 4 6 0 19
Red Deer 189.550 19 13 9 24 64
Calgary 144.052 9 6 9 6 30
Medicine Hat 492.565 2 0 15 58 75
Lethbridge 32.528 2 2 4 4 13
Tổng hành 1.213.311 79 66 64 118 328
Phần trăm của hoạt động - 24 20 20 36 100
7
Nhà kính ở Alberta sản xuất nhiều loại hoa; hoa cúc, hoa hồng và
hoa phong lữ là cây trồng trong chậu thường gặp nhất. hoa ngoài trời như petunias và
cúc vạn thọ cũng được sản xuất trong các nhà kính. Một số hoạt động nhà kính tập trung
về việc nhập khẩu thực vật nhiệt đới, được di thực đến điều kiện Alberta trước khi bán lại.
Bảng 4: Nhà kính cây trồng tại Alberta, 2010
Cây trồng trong nhà kính Số Diện tích trồng (m2)% của Khu bởi cây trồng
Rau
Dưa chuột 114 327.897 27
Cà chua 117 196.859 16
Peppers 90 81.320 7
Xà lách 28 6842 1
Nhà máy Egg 6 409 0
Cây trồng khác 6 6832 1
Tổng số phụ 361 620.159 51
nghề trồng bông
Cây Bedding 212 223.809 18
Chậu hoa &
cây cảnh
42 56.479 5
Cắt hoa 21 41.250 3
Herbs 31 14.520 1
Cây lâu năm 136 92.035 8
Tổng số phụ 442 * 428.093 35
Cây Cây 26 165.058 14
TỔNG 829 * 100 1.213.311
* Người trồng sản xuất nhiều loại cây trồng. Số lượng thực sự của những người trồng khảo sát cho cây trưởng thành là 328.
Nguồn: Một hồ sơ của ngành công nghiệp nhà kính ở Alberta trong năm 2010
Một số lượng đáng kể của các nhà kính sản xuất hơn một cây trồng. Các nhà kính chỉ
trồng một cây duy nhất là những loại rau sản xuất và một vài trong số những bộ đồ giường cũng trồng
cây. Nhà kính sản xuất các loại cây trồng trong vòng năm hoạt động, trong khi đó
nhà kính thực vật đang hoạt động cho khoảng mười tháng, từ tháng Hai đến tháng Mười Một.
Những sản xuất nhà máy bộ đồ giường đi vào hoạt động trong khoảng năm tháng, tháng hai-tháng sáu.
Diện tích cây trồng trong nhà kính theo vùng
Bảng 5 cung cấp thông tin về kích thước cây trồng nhà kính theo vùng ở Alberta. Lớn nhất
diện tích nhà kính, với 620.159 mét vuông (51 phần trăm) đã được báo cáo trong các loại rau,
tiếp theo là 428.093 mét vuông (35 phần trăm) trong nghề trồng hoa và 165.058 mét vuông
(14 phần trăm) dưới cây giống.
Các khu vực Medicine Hat bao gồm Redcliff báo cáo 69 phần trăm diện tích nhà kính
trồng rau. Ba trung tâm sản xuất trồng hoa lớn nhất là Red Deer, Edmonton, và
Calgary. Bonnyville và Grande Prairie là những vùng sản xuất cây giống hàng đầu
tiếp theo là khu vực Medicine Hat / Redcliff tại (24 phần trăm).
số 8
Bảng 5: Các loại rau, nghề trồng hoa và cây Cây Khu sản xuất theo vùng, 2010
Khu
Greenhouse Diện tích cây trồng Bằng (Sq. M.)
Rau
Diện tích (m2)
nghề trồng bông
Diện tích (m2)
cây cây giống
Diện tích (m2)
Tổng diện tích của
Khu
Fort McMurray 1.366 1.422 0 2,788
Grande Prairie 238 30.596 56.527 87.361
Whitecourt 4.494 29.521 592 25.619
Edmonton 46.374 78.161 0 124.535
Bonnyville 14.499 12.767 61.024 88.290
Lloydminster 8 407 17.615 0 26.022
Red Deer 27.936 156.874 4.740 189.550
Calgary 80.582 60.745 2.725 144.052
Medicine Hat 425.734 27.381 39.450 492.565
Lethbridge 19.517 13.011 0 32.528
Tổng diện tích 620.159 428.093 165.058 1.213.311
Phần trăm Tổng cộng 51 35 14 100
Tỷ lệ chuyển đổi:: Lưu ý Một mét vuông = 10,7639 sq ft N = 328..
Nguồn: Thông tin của ngành công nghiệp nhà kính ở Alberta, 2010
Hình 2 được dựa trên các dữ liệu được trình bày trong Bảng 5. Rau quả có kích thước kỷ lục, 51 phần trăm
trên địa bàn tỉnh trong năm 2010, tiếp theo là 35 phần trăm cho nghề trồng hoa và 14 phần trăm cho cây
cây giống.
Hình 2: Các loại rau trong nhà kính, nghề trồng hoa và cây Cây con trong Alberta, 2010
Nguồn: Thông tin của ngành công nghiệp nhà kính ở Alberta, 2010
Hình 3 cho thấy sự phân hủy bởi kích thước cho các loại cây trồng nhà kính khác nhau trong năm 2012. Bộ đồ giường
cây, hoa chậu và cây cảnh chiếm khoảng 44 phần trăm tổng số hiệu ứng nhà kính
khu vực ở Alberta. Tiếp theo là các loại rau tại 43 phần trăm, còn lại 13 phần trăm
bao gồm các cây giống.
Rau
Nghề trồng hoa 51%
35%
cây cây giống
14%
Tổng diện tích nhà kính (1.213.000 m2 hoặc 310 Acres)
9
Hình 3: Các loại rau trong nhà kính, nghề trồng hoa và cây Cây con trong Alberta, 2012
Nguồn: Alberta Hiệp hội người trồng trong nhà kính
Marketing của cây trồng trong nhà kính
Như đã trình bày trong Báo cáo hồ sơ năm 2010, các nhà khai thác hiệu ứng nhà kính sử dụng nhiều kênh để thị trường
sản phẩm của họ. Điều quan trọng nhất trong số này là các cơ sở bán lẻ thuộc sở hữu của nhà kính
khai thác, hoặc gắn liền với các nhà kính hoặc nằm trong một khu vực đô thị; bán lẻ khác và
các cơ sở bán buôn; Co-op tại Redcliff; Pick-N-Pack Co-op tại Lacombe và nông dân '
thị trường trong các trung tâm khác nhau.
The Red Hat Co-op tại Redcliff phục vụ như là điểm nhấn cho thị tiếng Anh dài
dưa chuột, cà chua và ớt được trồng trong và xung quanh Medicine Hat / Redcliff. Quả dưa chuột
sản xuất ở thị trường Alberta phía bắc trung tâm sản phẩm của mình thông qua Pick-N-Pack (một hợp tác xã
của người trồng ở Lacombe). khai thác hiệu ứng nhà kính trả tiền hoa hồng, lệ phí theo quy định của Hội đồng quản trị
Giám đốc các hợp tác xã để che phân loại, đóng gói, lưu trữ, tiếp thị và quản trị
chi phí.
Ở phía bắc-trung tâm Alberta, nhà kính sản xuất rau và cây giường có bán một lượng lớn
tỷ lệ phần trăm của các sản phẩm của họ tại cửa khẩu và thông qua các quầy hàng thuê / gian hàng tại các trung tâm mua sắm
và thị trường cho nông dân. thị trường của nông dân đã trở thành cửa hàng tiếp thị phổ biến, đặc biệt là
trong mùa giường có nhà máy.
Đặc điểm vật lý của Nhà kính
Nhà kính ở Alberta khoảng từ mái sash nhỏ "hướng về" nhà xây dựng của một sash woodframe, để nhà khung thép lớn hiện đại với giàn hỗ trợ mái. Hầu hết các mới
nhà kính được làm bằng thép, gỗ hoặc nề bao phủ với một trong hai thủy tinh, sợi thủy tinh, đôi
nhựa hoặc một lớp nhựa. hoạt động nhà kính mới được trang bị với hầu hết
công cụ sản xuất nông nghiệp hiện đại và hiệu quả. Các tính năng chính của nội bộ nhà kính
hệ thống ở Alberta là như sau:
a. Hệ thống sưởi ấm và hệ thống kiểm soát môi trường:
Một hoạt động quanh năm nhà kính được làm nóng, sử dụng khí tự nhiên, hơi nước, khí propan hoặc than
duy trì nhiệt độ tối ưu cho cây trồng trong những tháng mùa đông. một số loại rau
Rau
43%
nghề trồng bông
44%
cây giống cây
13%
Tổng diện tích nhà kính (1.275.000 m2 hoặc 315 Acres)
10
nhà kính sản xuất hoạt động mười tháng của năm và đóng cửa trong tháng Mười Hai và
Tháng Giêng. Nhà kính sản xuất hoa cắt hoạt động quanh năm và do đó có nhiệt độ cao
các yêu cầu. vòi đốt tự nhiên nóng gần như tất cả các nhà kính ở miền nam Alberta và
khi kết hợp với các ổ ghi stovepipes cung cấp đủ sưởi ấm trong không khí tự nhiên
phong trào. Nhà kính ở miền bắc Alberta được trang bị lò hơi dùng khí tự nhiên và nóng
Ống nước để sưởi ấm. Tất cả các hệ thống nồi hơi nóng có kiểm soát nhiệt độ tự động
thiết bị.
Ngoài hệ thống sưởi ấm, hầu hết các nhà kính ở Alberta được trang bị với một miếng đệm và quạt
Hệ thống làm mát. Hệ thống làm mát là điều cần thiết nếu nhiệt độ được hạ xuống trong suốt
tháng mùa hè nóng. Bảng 6 trình bày các loại hệ thống sưởi ấm sử dụng trong
hoạt động hiệu ứng nhà kính trong tỉnh. Trong một số trường hợp, một người trồng có nhiều hơn một hệ thống sưởi
hệ thống. Trong 4-6 năm qua, gần một chục các hoạt động ứng nhà kính có thể
hoàn toàn chuyển sang sử dụng than đá hoặc than thêm sa thải lò nung để giảm khí tự nhiên
chi phí.
Bảng 6: Loại Hệ thống sưởi ấm sử dụng trong nhà kính, 2010
Hệ thống Responses Phần trăm Responses
Khí đốt tự nhiên Furnace 300 79
Nước nóng 131 30
Steam 17 4
Trong tầng nóng 19 4
Propane Furnace 17 4
Đất sưởi 19 4
Điện 9 2
Bếp đun ống nóng 17 4
Than Deckker 47 12
Bio-therm 2 1
Nguồn: Thông tin của ngành công nghiệp nhà kính ở Alberta, 2010 N = 328
b. Tưới nước hệ thống:
Việc tưới giường mặt đất thường được thực hiện bằng việc sử dụng các ống mưa lớn, chạy song song với
mỗi bên của giường. giường ghế và cây trồng trong chậu thường được tưới với việc sử dụng các chapin
ống. Các hoạt động khác có thể sử dụng đường ống cấp nước cùng với ống vườn.
c. Chiếu sáng bổ sung:
Rất ít nhà kính có ánh sáng bổ sung. Những người làm, sử dụng bình thường
đèn, hoặc cao áp Sodium (HPS) sáng trong mùa đông để tăng cường sản xuất hoa và
do đó điều chỉnh cân bằng cung và cầu thường 5-6 feet. bổ sung
ánh sáng là chủ yếu được sử dụng để sản xuất hoa cúc và hoa hồng.
Loại nhiên liệu sử dụng trong hoạt động nhà kính
Như minh họa trong Bảng 7, khí đốt tự nhiên tiếp tục là nhiên liệu của sự lựa chọn cho hệ thống sưởi
nhà kính ở Alberta. Trong năm 2010, khoảng 79 phần trăm của người trồng ở Alberta đã sử dụng khí thiên nhiên.
11
Bảng 7: Loại nhiên liệu được sử dụng trong các hoạt động trong nhà kính ở Alberta, 2010
Nguồn: Thông tin của ngành công nghiệp nhà kính ở Alberta, 2010 N = 328
Hình 4 cho thấy dữ liệu trung bình hàng năm và biểu đồ cho giá khí thiên nhiên thu được dưới
Alberta Input Hệ thống Giám sát (AIMS). Giá này không bao gồm dịch vụ và giao hàng
phí cho khí đốt tự nhiên.
Hình 4: Giá Alberta Khí đốt tự nhiên, 2000-2012
Nguồn: Alberta trại giá đầu vào, thống kê và Chi nhánh Phát triển dữ liệu, nông nghiệp và nông thôn
Phát triển, Edmonton, Alberta.
Năm 2001 giá khí tự nhiên tăng khoảng 62 phần trăm so với một năm trước đó. Các
giá giảm đáng kể trong năm 2002 nhưng đã tăng lên $ 7.00 mỗi GJ, tăng hơn 56
phần trăm trong năm 2003. Trong năm 2004, giá khí tự nhiên đã cho thấy một giảm nhẹ nhưng tăng lên đến một
mức kỷ lục trong năm 2005, từ đó đặt một hạn chế kinh tế nghiêm trọng đến các doanh nghiệp phụ thuộc rất nhiều
khí thiên nhiên. Trong năm 2006 và 2007, giá khí tự nhiên giảm 19 và 23 phần trăm
Khu
Loại nhiên liệu Tổng bởi
Khí đốt tự nhiên Than Gỗ dầu / Region điện Propane
Fort McMurray 0 2 0 2 0 4
Grande Prairie 26 2 4 4 4 41
Whitecourt 28 4 2 0 0 34
Edmonton 39 11 0 2 0 51
Bonnyville 17 0 2 4 2 26
Lloydminster 19 0 0 0 0 19
Red Deer 56 13 0 2 2 73
Calgary 30 4 0 2 0 36
Medicine Hat 73 9 0 0 0 81
Lethbridge 13 2 0 0 0 15
TỔNG 300 47 9 17 9 382
Phần trăm những người trồng 79 12 2 4 2 100
12
tương ứng so với năm 2005. Sự biến động của giá khí đốt tự nhiên tiếp tục vào năm 2008 dẫn đến
tăng khoảng 16 phần trăm so với năm 2007.
Kể từ năm 2008 giá khí tự nhiên đã tiếp tục giảm đáng kể. Điều này là do một
nguồn cung dồi dào và dự trữ khí đốt tự nhiên ở Canada và các ngành công nghiệp khí đốt tự nhiên ở Hoa Kỳ
các nhà phân tích dự đoán có một khả năng tốt mà ngành công nghiệp sẽ không phải đối mặt với giá khí đốt tự nhiên
crunch nó trải 2003-2008 trong vài năm tới.
Nhập / Hiệu suất xuất khẩu
Alberta là một nước nhập khẩu ròng các sản phẩm kính, với lượng nhập khẩu phát sinh trong quá
những tháng mùa đông. dữ liệu sơ bộ từ Cục Thống kê Canada cho thấy rằng trong năm 2012, Alberta tổ chức
khoảng 1,2 phần trăm thị phần nhập khẩu của Canada cho chọn tươi hoặc ướp lạnh
rau nhà kính (cà chua, ớt, dưa chuột và rau diếp), nhập khẩu 0,3 triệu $ của
tổng số của quốc gia của khoảng 17 triệu người. Nhập khẩu của các nhà kính được lựa chọn khác và
sản phẩm mẫu giáo lên tới 6,8 triệu $ trong năm 2012 và đại diện cho khoảng 1,9 phần trăm
tổng số của quốc gia 361 triệu $. Sản phẩm nhập khẩu bao gồm hoa tươi và nụ, sống
cây, cành giâm và cành ghép, củ, củ, corms, thân rễ, hoa hồng

Nguồn tin: Internet
Từ khóa:

Mô hình nhà kính

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Đối Tác

Thống kê website

  • Đang truy cập: 69
  • Khách viếng thăm: 68
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 20731
  • Tháng hiện tại: 841666
  • Tổng lượt truy cập: 21762933